Adobe Lightroom Classic

Under finner du linker til det mest grunnleggende du har bruk for i Adobe Lightroom

Del 1: Om importering av bilder i Adobe Lightroom

Del 2: Generell oversikt i programmet

Del 3: Sortering i biblioteksmodulen

Del 4: Develop/fremkallings modulen i Lightroom – altså hvordan redigere bilder

Del 5: Ferdigstilling/eksportering.

Bonus: Skyte direkte fra kamera inn i Lightroom (Tethered Capture)

Blender, lukker og ISO

I fotografiet er det tre ting du spesielt må kjenne til – det er blender, lukker og ISO som på hver sin måte påvirker hvordan et bilde vil bli. Ved å kjenne til hvordan disse fungerer vil du kunne kreativt påvirke resultatet.

Blenderen sitter i objektivet og justerer mengden lys som slipper inn i kameraet. Objektivets blenderverdi er tall som 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 -16 – 22… Regelen er at jo lavere tall – jo mer lys slippes inn. En hel blenderverdi nedjustering (f.eks 2 nedblendet til 2,8) vil gi en halvering av mengden lys som slippes inn. 

 

Blenderen påvirker bildets dybdeskarphet og jo lavere tall jo mindre dybdeskarphet vil du få. Dette kan brukes kreativt for å f.eks lage en uskarpt bakgrunn i et portrett.

Lukkeren

Lukkeren styrer lukkertiden på kameraet. Altså hvor lenge et bilde blir eksponert. Lukkertidene oppgis som regel i deler av et sekund. Slik som f.eks 1/125, 1/250, 1/500. I søkeren vises dette som 125, 250, 500. Hele sekunder vises i søkeren som f.eks 3″ (3 sekunder).

 

Med mindre du bruker stativ så må du ha en rask nok lukker til at du klarer å holde kameraet stødig. Raske lukkertider fryser bevegelser og trege lukkertider skaper bevegelse i bildet. Dette kan utnyttes kreativt.

ISO (lysfølsomhet)

ISO er navnet som gis på lydfølsomheten til det til det lysfølsomme materielaet – enten det nå er snakk om film eller digitalt så har det en ISO verdi. Jo høyere tall – jo mer lysfølsomt. For hver dobling dobler vi lysfølsomheten. Hele verdier er slik som. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 osv. De mest avanserte kameraene i dag kan presse ISO verdien helt opp i over 3 millioner ISO (med dertil resultat)

 

Generelt så kan man si at jo høyere ISO – jo mer støy (korn) i bildet og lavere kontrast, men også lav ISO kan gå ut over kontrast og resultat. Variabel ISO og muligheten til å gå ganske høyt gir oss mulighet til å jobbe under dårlige lysforhold og få skarpe bilder selv når det er ganske mørkt og vi kjører håndholdt.

Bildene her viser ISO i hele trinn fra 200 til 51200

Blender + lukker + ISO = eksponering 

Sammensetningen av lukkertiden, objektivets blenderåpning og lysfølsomheten bestemmer bildets eksponering. For lite lys så blir bildet undereksponert – da må vi enten ha en tregere lukker, slippe inn mer lys ved å bruke en større blender  eller øke lysfølsomheten. For mye lys fører til overeksponering. For å rette opp må vi da enten bruke en raskere lukkertid, blende ned objektivet (høyere tall) eller vi kan bruke en lavere ISO verdi. Hva vi endrer på påvirker som tidligere nevnt bildets karakter og kan brukes kreativt.

For å hjelpe oss med eksponeringen har kameraet en lysmåler. Denne gjør som regel en god nok jobb, men den kan lures under vanskelige lysforhold.

Tabellene nedenfor viser forskjellige innstillinger som alle vil gi samme eksponering.

ISO

100

100

100

100

100

Blender

2.8

4

5,6

8

11

Lukker

1/500

1/250

1/125

1/60

1/30

ISO

100

200

400

800

1600

Blender

4

4

4

4

4

Lukker

1/250

1/500

1/1000

1/2000

1/4000

ISO

100

200

400

800

1600

Blender

2.8

4

5,6

8

11

Lukker

1/500

1/500

1/500

1/500

1/500

Bildene viser 2 trinn undereksponert, «riktig» og 2 trinn overeksponert

Bruk av Nikon kamera

Linker til Nikon brukermanualer

Fra skisse til bilde

Det å planlegge godt er halve jobben når det kommer til foto. Du kan spare mye tid ved å skisse ideer og ikke minst frustrasjon når du kommer på location. Veldig ofte er det enklere å forklare for modellen hva du ønsker med en skisse enn ved å bare fortelle. 

Bildet til høyre er et eksempel på fra ide til resultat. Inntegning av lys og generelt posering. Tegning/ide ved Stian Green, foto av Theodor Lundby Eilertsen.

resultatresultat